جستجوی آرشیو " حق پذیری"
آذر
۴
۱۳۹۴

آخوندها نمی میرند۲…

این هم جواب این ادعای بی سند

آبان
۲۰
۱۳۹۴

آخوندها نمی میرند(۱)…

آخوندها نمی میرند…یه چی بر وزن پهلوانان نمی میرند… این قسمت اول است دوستان