جستجوی آرشیو " دزد"
خرداد
۱۹
۱۳۹۰

اخوندا دزدند!

سلامی به گرمای امتحانات خرداد به همه دوستان عزیزم خیلی حاشیه نرم و برم سر اصل مطلب… شاید این جمله و زیاد شنیده باشید: آخوندا دزدند!!!