جستجوی آرشیو " طلبه خارجی"
مهر
۱۱
۱۳۹۴

شیعه علی!

شیعه علی!

چند روز پیش کلاسم اصول تشکیل نشد. از قضا با یکی از رفقای دیرین، توی هوای بهشتی پاییز شروع به صحبت کردیم…

بهمن
۲
۱۳۹۲

جامعه المصطفی!

جامعه المصطفی

توی این سی ساله کارهای خیلی زیادی انجام شده که یا کلا ازش بی خبریم یا اطلاعات خیلی کمی داریم. علتش که تابلوئه.چون نه تبلیغات درست درمونی درباره کارهای انجام گرفته وجود داره،نه خودمون حال پیگیری این مسائل رو داریم.پس بی خیال بریم بخوابیم ،حالش بیشتره.خرپف خرپف خرپف…

مرداد
۲۳
۱۳۹۲

Dr Muamer Halilovic!

نمیدونم چه سریه؟ یکی از دل اروپا ،از جایی که به اندازه انگشتان دست هم توش شیعه نیست، عشق خمینی رو فریاد میزنه. یکی دیگه از دل ایران،جایی که ۷۰ میلیون شیعه عشق علی رو فریاد میزنن، دل خمینی رو به درد میاره.

اسفند
۹
۱۳۹۱

اسپورت!

اسپورت

در این لحظات چشمان خود را میبندم و فارق از تمام زشتی های دنیا برای تو قلم میزنم إی عمه سادات! مینویسم تا فراموش نکنم سالیانیست ،دستم  گرفتی و نگهم داشتی تا دیگر بار سمت شیاطین انس نروم! امروز مانند سالیان پیش نیمه شب به درگاهت آمده ام تا این بار نه برای رهایی از شیاطین انس ،بلکه برای رهایی از  نفس، دیگر بار دستم بگیری و نگهم داری! پس عمه سادات مددی…   دلی […]