جستجوی آرشیو "متفرقه!"
خرداد
۸
۱۳۹۳

معمم!

معمم

این چند وقته خیلی از رفقام معمم شدن،منم بدجوری رفتم توی فکر…

اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۳

جنات!

جنات

هفته پیش یه مطلب نوشتم درباره درد و دلم از بی انصافی بعضی ها واسه حوزه مجازی مهندس طلبه! از درخواستم برای تبلیغ توی یه سایت که اولش درخواست قیمت یک میلیون تومان کردن،تا تبلیغ توی سایت دیگه که بر خلاف قولشون پول تبلیغ و گرفتن و به عهدشون وفا نکردن.

اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۳

دکتر!

دکتر!

امروز رفتم دکتر،توی یکی از بیمارستان های دولتی قم اونقده شلوغ بود که نگو،جای سوزن انداختن هم نبود.مریض ها توی هم میلولیدند!

فروردین
۸
۱۳۹۳

ناموس!

ناموس

به عکس زیر خوب نگاه کن…

اسفند
۹
۱۳۹۲

غائب!

غائب

چند روز پیش توی نمازخونه ،بعد از نماز ،یکی از بچه ها بلند شد و با صدای رسا و دردمند فریاد زد:رفقا امام زمان رو حتما دعا کنید.

برگه‌ها :«12345678910...15»