جستجوی آرشیو "مصاحبه آخوندی!"
مرداد
۹
۱۳۹۴

رادیو معارف!

رادیو معارف

چند وقت پیش از طرف رادیو معارف با من تماس گرفتند برای اجرای یه مصاحبه درباره سایت مهندس طلبه!

خرداد
۲۷
۱۳۹۴

رادیو!

چند هفته پیش از رادیو تماس گرفتن برای ساخت یه برنامه رادیویی درباره «حوزه مجازی مهندس طلبه»

مهر
۲۴
۱۳۹۲

حجاب!

حجاب

اولین بار توی سفر با هم آشنا شدیم. توی راه که باب صحبت رو باز کردیم ، از خودش و کاراش گفت. گفت که لیسانس نرم افزار داره و بعد از اتمام درسش وارد حوزه شده،و همزمان با حوزه داره ارشد رشته  IT میخونه.

اردیبهشت
۴
۱۳۹۲

دختر بهشتی!

دختر بهشتی

نمیدانم چه سرّی است میان عَلم و قَلم! شاید علم های به پا خواسته دیروز،قلم های امروز را تربیت کرده اند. نمی دانم!نمیدانم! ولی این را خوب میدانم که هر علم که می افتد ،هزاران قلم از آن جوانه میزند و رشد میکند و بزرگ میشود. آری!پس ای مادر خوبی ها از علمدارت بخواه قلم شکسته ام را برافراشد ،بر فراز آسمان ها،تا همه جهانیان بدانند که جز عشق پسرت هیچ در چنته ندارم! پس […]

بهمن
۴
۱۳۹۱

گفت و گو!

گفت و گو

قلم شکسته ای دارم در برابرت، یا محمد(صل الله علیه و آله وسلم) نامت را که میشنوم احساس حقارت میکنم!نه این که بتوان خود را با تو مقایسه کرد! هرگز! زیرا که هیچ گاه نتوان بینهایتی را با صفر مطلقی چون من مقایسه کرد! هرگز! احساس حقارت میکنم زیرا که هم نام تو أم! ببخش که بر صفر مطلقی چون من،نام محمد گذارده اند! ببخش… بیوگرافی:

برگه‌ها :123»