جستجوی آرشیو "دانش گاه!"
شهریور
۷
۱۳۹۳

اسپانیا!(۷)

اسپانیا

نماز صبح رو که خوندیم توی تاریکی هوا از هتل زدیم بیرون .ته دلمون یه کوچولو نگران سگای ول گرد بودیم،چون چند روز پیش تنمون به تن یکیشون خورده بود و با سلام و صلوات ردش کرده بودیم. ولی مثل جوونیا و کله شقّی هامون ،زدیم به دل خیابونا.

مرداد
۳۱
۱۳۹۳

اسپانیا!(۶)

اسپانیا

از هفته پیش در فکرم که مطلب این هفته رو چی بنویسم .

مرداد
۱۷
۱۳۹۳

اسپانیا!(۵)

اسپانیا

اینجا هم مردمانی مثل ما دارد…

مرداد
۸
۱۳۹۳

اسپانیا!(۴)

اسپانیا

طلبه هایی که بعد از اتمام دانشگاه تصمیم میگیرن وارد حوزه بشن دو گروهن:

مرداد
۲
۱۳۹۳

اسپانیا!(۳)

اسپانیا

ایران،تهران،سفارت اسپانیا:

برگه‌ها :«1234»