جستجوی آرشیو "خاطرات حوزه!"
خرداد
۱۷
۱۳۹۱

راهبر۲!

راهبر

امروز قلم میزنم با رخصت از شیردلیران عالم رهبر پهلوانان تاریخ سمبل دلاوری و شجاعت امام عارفان و پاکان و برادر محمد بن عبدالله و عبد صالح پروردگار عالمیان آری ! با رخصت از تو ای مولایم !إی علی (علیه السلام) جانم! این چند خط را به نگاره در می آورم ، پس یا علی جان مددی   قسمت قبل تا به اینجای رسیده بودیم که راهبر وارد اتاق شدند…(دوستانی که قسمت اول مطلب راهبر! […]