جستجوی آرشیو "حوزه مجازی!"
فروردین
۱۴
۱۳۹۲

حوزه مجازی!

حوزه مجازی

این بار قلم میزنم برایت ،إی حاج محمود! آری،این بار برایت قلم میزنم،زیرا که صدای گرمت بهانه ای شد تا دقایقی برایِ مادرم گریه کنم! آری،میدانم که دنیا بهانه ایست تا برایت بگریم مادر! این بار صدای حاج محمود بهانه شد! فردا روز نگاه به درِ خانه! فردا ها نگاه به آتش! آری!آری!هنوز فراموش نکردم که گاهی صورت نیلی نیز بهانه ای میشود ،تا دقایقی برایت گریه کنم مادر! بگذار تا اهلان دیوانه ام خوانند،ولی […]

برگه‌ها :«12