جستجوی آرشیو " جامعة المصطفی"
بهمن
۲
۱۳۹۲

جامعه المصطفی!

جامعه المصطفی

توی این سی ساله کارهای خیلی زیادی انجام شده که یا کلا ازش بی خبریم یا اطلاعات خیلی کمی داریم. علتش که تابلوئه.چون نه تبلیغات درست درمونی درباره کارهای انجام گرفته وجود داره،نه خودمون حال پیگیری این مسائل رو داریم.پس بی خیال بریم بخوابیم ،حالش بیشتره.خرپف خرپف خرپف…