جستجوی آرشیو " لبنان"
مهر
۱۰
۱۳۹۲

رابطه!

رابطه

هواپیما به آهستگی از زمین بلند میشود،و از پنجره کوچک هواپیما به شهر زیبای بیروت مینگرم. آری،گویا چند هفته سفرم در عرض چند ثانیه از جلو چشمانم میگذرد.

مهر
۳
۱۳۹۲

بعلبک!

بعلبک

وارد حوزه ای کوچک در گوشه ای از شهر بعلبک میشوی،ابتدا نگهبان سوالاتی میکند و بعد از فهمیدن قرار با یکی از مسئولین مدرسه اجازه ورود به حوزه صادر میشود. وارد حیاط حوزه که میشوی احساس آرامش عجیبی را حس میکنی.گویی از تمام غصه های عالم فارغ شده ای. لحظاتی چشمانت را میبندی و گویی از شدت لذت روح از بدنت جدا میشود.

شهریور
۲۷
۱۳۹۲

قائدنا!

قائدنا

اولش تصمیم گرفتم برم توی دل مردم لبنان و از کوچه و مغازه ها عکس بگیرم. البته نه هر جایی،جایی که عکسهای رهبری و امام رو با عشق و جان نصب کردن.ولی چه کنیم که تقدیر چیز دیگه ای خواست… حدود ساعت ده صبح بود که لباس پوشیدم و پاسپورتم رو مثل همیشه با خودم برداشتم و از همه مهم تر دوربینم ! زدم به دل خیابون های ضاحیه (نام منطقه جنوبی شهر بیروت).

شهریور
۲۰
۱۳۹۲

لبنان!

لبنان

با وجود مشکل در پاسپورتت اجازه جسارت به تویِ ایرانی را نمیدهد و مهر اقامت را در پاسپورتت میزند و با احترام و عزت تمام بدرقه ات میکند… از عکس های سید حسن نصرالله،امام موسی صدر که در جای جایِ شهر بگذریم ،ایست های بازرسی حزب الله توجهت رو به خودش جلب میکنه.و وقتی علت رو جویا میشوی ،بمب گذاری های اخیر دشمنانِ سوریه در لبنان را دلیل بر این کار میدانند.