جستجوی آرشیو "عجایب اخوندی!"
اسفند
۱۹
۱۳۸۹

نمایشگاه آخوندی!

نمایشگاه آخوندی! یادش بخیر دوران دانشگاه،الحق والانصاف خیلی زود گذشت و فقط خاطرات تلخ و شیرینش برام باقی موند. یادم نمیره توی دانشگاه گاه گاهی وسایل دانشجوها کش رفته میشد .(البته دزدیده نمیشدا!)یادم میاد یه بار یکی از رفیقام که شاگرد اول دانشگامون بود کیف پولش و با کلی مدرک توی دانشگاه زدن.بنده خدا چند ماه دنبال این بود که دوباره برای مدارکش المثنی بگیره…

برگه‌ها :«123456