جستجوی آرشیو "امیر خندان"
شهریور
۱۱
۱۳۹۴

تکلیف…

تکلیف

ما هم مثل بچه های ابتدایی تکلیف داریم.

شهریور
۴
۱۳۹۴

غرب قریب

به قول یکی میگفت

به قول یکی می گفت…غرب قریب

مرداد
۲۸
۱۳۹۴

آموزش نحو توسط مهندس صنایع

نحو

جناب مهندس صنایع،استاد نحو ما شد!

مرداد
۱۴
۱۳۹۴

رضایت نامه

رضایت نامه

حتما یکی از سوالات متقاضیان ورود به حوزه اینه که…..

تیر
۳۱
۱۳۹۴

مشکلات طلبگی

یک تذکر

شناحت مشکلات هر کاری قبل از شروع باعث بینش صحیح برای ورود به اون کار میشه. به نظر من مشکلات طلبگی به ۳ بخش قابل تقسیمه…

برگه‌ها :«123456»